KURUMSAL

Gordion Global Ltd. Şti.

Gordion Global Ltd.Şti. 2009 yılında pazarlama ve marketing şirketi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana ülke hayvancılık sektörüne hizmet vermektedir. Şirketin faaliyetleri temel olarak sağlıklı ve doğal yem katkılarını doğru bilgilerle pazara sunmaktır.Ayrıca bünyesinde bulundurduğu pet, at ve güvercin ürünleriyle pazarda önemli tedarikçiler arasındadır.

Katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli destek unsuru olarak, iletişimi görürüz. Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerimizle, düzenli ve çift yönlü bilgi alış verişinde bulunuruz. Şirketimiz iç ve dış pazarlarda ürünlerinin tanıtımını ve pazarlamasını müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirerek bulunabilirliğini ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulmasını sağlar.

Kurumumuzun vizyonunu, misyonunu, değerlerini, politikalarını ve stratejilerini öncelikle çalışanlarımızın sonra ilgili diğer sosyal paydaşların bilgisine sunarız. Vizyonumuzun içselleştirilmesine yönelik faaliyetleri destekleriz. Ayrıca, kurumumuzun misyonunun, kurum kültürünün ve değerlerinin; çalışanlarımızın günlük yaşamları içinde "iş yapma, karar alma, uygulama ve değerlendirme" süreçlerinde etkin olmasını hedefleriz. Tüm paydaşlarımıza yönelik olarak; bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılmasını hedefleriz. Paydaşlarımızın temel beklentilerini karşılamaya yönelik, kurumsal sorumluluk raporlamamızla şeffaf bir biçimde performansımızı paylaşırız.

Vizyonumuz

Hayvan beslemesi ve yem katkı endüstrisinde ilklere imza atmış bir kuruluş olarak bu öncü görevimizi sürdürmek ve uluslararası alana taşımak;

Birlikte çalıştığımız kişi, kurum, kuruluşlar ve çalışanlarımız açısından oluşturduğumuz güvenilirliği sürdürmek ve her zaman tercih edilen olmaktır.

Müşterilerin gereksinimlerini zamanında istenilen miktar ve niteliğe uygun olarak karşılamak,

Yem katkı teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ilerleyen teknoloji ve günün şartlarına göre araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

Kalite ve güveni temsil eden kurumsal bir firma olmak,

Pet, at ve güvercin sektöründe yönlendirici güç olmak,

Sektörün ihtiyacını belirleyip en etkili çözümleri sunmak,

Geniş ürün seçeneği ve nitelikli teknik servis sağlamak.

Misyonumuz

Ülkemizde hayvan beslemesi ve profilaksisi konusunda kaliteli, güvenilir ve en uygun maliyetli ürünler sunmaktır.

Hayvan besleme ile ilgili sorunların çözülmesi, sağlıklı ve ekonomik üretim için dünyadaki yeniliklerin sektöre ulaştırılması.

Yetkin çalışanların rekabette itici güç olacağının bilincinde olarak uygulanan yenilikçi insan kaynakları sistemleri ve öğrenen organizasyon kültürü ile çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin en üst seviyeye yükselmesini sağlar.

Sosyal sorumluluk bilinci ile çevreyi ve doğal kaynakları korur, etik değerlere önem verir, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunur.